Hinnat

Yksilöpsykoterapia 103,00 € / 45 min

Lausuntopalkkio 55,00 € / lausunto

Vakuutukset:

Yksityisiin vakuutuksiin voi sisältyä psykoterapia. Jos sinulla on sairauskulu- tai muu yksityinen vakuutus, saat lisätietoja vakuutusyhtiöltäsi.

Psykoterapiassa käyntien määrä on yksilöllinen ja terapia voi kestää muutamasta käyntikerrasta 2-3 vuoteen. Alkuarvio tehdään ensimmäisellä tapaamiskerralla.

KELAn kuntoutuspsykoterapiapäätöksen saaneiden asiakkaiden psykoterapiasta KELA korvaa 57,60 € / käynti.

http://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia?inheritredirect=true