ProMentis

Sinun hyvinvointisi

Integratiivinen toimintamalli

Kognitiivinen psykoterapia

HOT-terapia

Skeematerapia – Tunnelukkojen käsittelyä

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

 

Elämä voi johtaa tilanteisiin, joissa vastoinkäymiset saattavat tuntua ylitsepääsemättömiltä.

Kaipaamme tukea ja kuuntelevaa ihmistä. 

Sosiaaliset tilanteet tuntuvat välillä ahdistavilta, masennus vie elämästä nautinnon ja sisäinen tasapaino järkkyy.  

Jos negatiiviset tunteet kuluttavat kohtuuttomasti voimavaroja ja rajoittavat elämää, voi psykoterapiasta olla apua. 

Pitkittyneenä ongelmat kasaantuvat, ylikuormittavat ja vievät elämästä nautinnon.

Olen KELAn sekä VALVIRAn hyväksymä erityistason psykoterapeutti ja psykoterapiapalvelujen tuottaja.  


Toimintatapani on ihmiskeskeinen ja sinua kuunteleva. 

Teen työtäni lämmöllä, aidosti välittäen ja sinua kuunnellen.

Ole yhteydessä, niin keskustellaan sinun hyvinvoinnistasi!