PSYKOTERAPIAN HINTA

Järvenpään vastaanotot

     1.Komppi Oy, Postikatu 10    

     2. Tervaskuja 3 A, 

Yksilöterapia 97,00 € / 45 min

Lausuntopalkkio 50,00 € / lausunto

https://www.komppi.net/paula-pohto-kapiainen

Vantaan vastaanotto

Komppi Oy, Aviapolis, Teknobulevardi 7 H-talo

Yksilöterapia 97,00 € / 45 min

Lausuntopalkkio 50,00 € / lausunto

https://www.komppi.net/paula-pohto-kapiainen

Vakuutukset

Yksityisiin vakuutuksiin voi sisältyä psykoterapia. Jos sinulla on sairauskulu- tai muu yksityinen vakuutus, on lisätietoja hyvä tiedustella vakuutusyhtiöltäsi.

 

Psykoterapiassa käyntien määrä on yksilöllinen ja terapia voi kestää muutamasta käyntikerrasta 2-3 vuoteen.  Alkuarvio tehdään ensimmäisellä tapaamiskerralla.
KELAn kuntoutuspsykoterapiapäätöksen saaneiden asiakkaiden psykoterapiasta KELA korvaa 57,60 € / käynti.
Tarkempia ohjeita Kelan kuntoutuspsykoterapiasta voi kysyä Kelan neuvonnasta.  Myös Kelan verkkosivuilta    ( http://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia?inheritRedirect=true )  löytyy tietoa psykoterapiasta, Kelan korvauksista sekä psykoterapiaan hakeutumisesta.