Pro Mentis

Sinun Hyvinvointisi

Elämä voi johtaa tilanteisiin, joissa vastoinkäymiset saattavat tuntua ylipääsemättömiltä.  Kaipaamme tukea ja kuuntelevaa ihmistä.  Sosiaaliset tilanteet tuntuvat välillä ahdistavilta, masennus vie elämästä nautinnon ja sisäinen tasapaino järkkyy.  

Jos negatiiviset tunteet kuluttavat kohtuuttomasti voimavaroja ja rajoittavat elämää voi psykoterapiasta olla apua.  Pitkittyneenä ongelmat kasaantuvat, ylikuormittavat ja vievät elämästä nautinnon.

Olen Kelan ja Valviran hyväksymä erityistason psykoterapeutti ja psykoterapiapalvelujen tuottaja.  


Toimintatapani on ihmiskeskeinen ja sinua kuunteleva.  Teen työtäni lämmöllä, aidosti välittäen ja sinua kuunnellen.

Ole yhteydessä niin keskustellaan Sinun hyvinvoinnistasi!

Terveisin

Paula 

Paula Pohto-Kapiainen
Psykoterapeutti ET
Psykoterapian maisteri,  MSc
Terveystieteiden maisteri,  TtM
Sairaanhoitaja
Hallintotieteiden kandi HTK
Ammatillisten aineiden opettaja AmO